Voor professional en patiënt


Keuzehulpen kunnen helpen bij het nemen van een gedeelde beslissing. Het is een informatiebron bedoeld om mensen een keuze te laten maken tussen verschillende medische behandelingen. Naast informatie over de voor- en nadelen, helpen keuzehulpen de persoonlijke mening van de patiënt te verhelderen. Keuzehulpen kunnen gebruikt worden in de communicatie tussen professional 
en patiënt. Op deze manier kan de patiënt actiever deelnemen aan keuzes binnen het zorgproces.

Voordelen van het gebruik van keuzehulpen:

• Keuzehulpen bevorderen dat patiënten meedoen in de besluitvorming
• Ze verbeteren de kennis over de mogelijke behandelopties
• Keuzehulpen bevorderen een goede afweging van de voor- en nadelen
• Patiënten zijn meer zekerder van hun keuze
• Ze maken patiënten besluitvaardiger 

Doel van een keuzehulp is:

• de patiënt samen met de professional te laten beslissen
• de patiënt te laten begrijpen welke opties beschikbaar zijn;
• de mogelijke consequenties van iedere optie, inclusief onzekerheden,      duidelijk te maken;
• de patiënt helpen de opties te wegen
   (van der Weijden 2007)Of anders gezegd een keuzehulp vermindert de onzekerheid over de beslissing, bevordert de zelfbeschikking van de patiënt, en verhoogt de kennis over de medische keuze. Patiënten geven aan niet meer last te hebben van angst of spijt na een keuzehulp, terwijl hun hoop behouden blijft. Dit zijn belangrijke resultaten voor de patiënt, die zodoende zijn of haar eigen leven beter kan vormgeven.

Voor meer informatie over de keuzehulpen beschikbaar op deze website klik hier.