Procedure bij het gebruik van keuzehulpen

 

Voor welke patiënt?

De keuzehulpen op deze website zijn bedoeld voor patiënten waarbij de diagnose gevorderde borstkanker of gevorderde darmkanker is gesteld en genezing niet meer mogelijk is. De patiënt is al in een eerder stadium behandeld met eerstelijns palliatieve chemotherapie.

Hoe

U legt aan de patiënt uit dat er een keuze is en dat een keuzehulp kan helpen bij het nemen van een beslissing. Een keuzehulp is een hulpmiddel dat voor- en nadelen op een overzichtelijke manier weergeeft. U nodigt de patiënt uit méé te denken over de behandeling (zie training).

Wanneer

U kunt de keuzehulp apart bespreken of inbouwen in uw standaard consult over chemotherapie. Liefst weet de patiënt dat er een keuze is tussen twee min of meer gelijkwaardige behandelopties: wel of geen tweedelijns chemotherapie.

Tijd

Rekent u op 20 minuten extra tijd, exclusief voorbereiding, voor het bespreken van de keuzehulp. Als u het bespreken van de keuzehulp inbouwt in uw standaardconsult kan dit minder tijd kosten.

Waar

Zorg dat u bent ingelogd op deze website en zorg voor een rustige ruimte, die voorzien is van een computer, printer, tafel en voldoende stoelen, ook voor eventuele familieleden e.d.

 

Afsluiting

Overleg met de arts en de patiënt over het verdere proces. Koppel de behandelkeuze van de patiënt terug naar de arts.