Over deze website

Het doel van deze is website is om gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt te stimuleren tijdens palliatieve chemotherapie

Het Innovatiefonds zorgverzekeraars subsidieert de verspreiding van keuzehulpen voor palliatieve chemotherapie in tweede lijn voor coloncarcinoom en mammacarcinoom naar alle oncologische afdelingen in Nederland. De keuzehulpen op de website zijn bedoeld voor patiënten die kunnen kiezen tussen twee behandelmogelijkheden: een algemeen ondersteunend beleid met of zonder tweedelijns chemotherapie. De keuzehulpen informeert hen over bijwerkingen, tumorrespons en overleving.

Het bekijken van de instructiefilm kan u meer inzicht geven in het gebruik van keuzehulpen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en mening over de keuzehulpen. Wilt u deze met ons delen, neem dan contact met ons op.

 

logoinnovatiefondszorgverzekeraarsWaarom keuzehulpen?

• Patiënten willen kiezen
• Keuzehulpen ondersteunen bij het nemen van een beslissing
• Patiënten zijn beter geïnformeerd
• Patiënten zijn besluitvaardiger

Wat te doen voordat u de keuzehulpen gaat gebruiken:

• Oriënteer u op het onderwerp
• Bespreek de keuzehulpen in uw team
• Ga na of u de keuzehulpen wilt toepassen
• Ga na hoe u de keuzehulpen toepassen